Jonas Tertelis

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, gydytojas vaikų neurologas

1972-1974 m. dirbo Druskininkų „Saulutėje“ vaikų neurologu, 1974-1986 m. – vaikų psichoneurologu,1986-2010 m. direktoriaus (vyr. gydytojo) pavaduotoju medicinai ir reabilitacijai, gydytoju vaikų neurologu. 2010-2011 m. buvo Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialo Druskininkų „Saulutės“ Vaikų reabilitacijos skyriaus vedėju. Šiuo metu yra Vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų „Saulutė“ fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, gydytojas vaikų neurologas.

1973-1980 m. tobulinosi Maskvos, Leningrado gydytojų tobulinimosi institutuose vaikų neurologijos ir vaikų psichiatrijos katedrose pas gydytojus neurologus prof. M. B. Cuker, prof. E. S. Bondorenko, vaikų psichiatriją prof. V. Kovaliovą. Tobulinosi ir stažavosi vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi, centruose Maskvoje, Kalūgoje, Eupatorijoje pas prof. K. Semionovą,1978 m. – Prahoje vaikų neurologijos klinikoje pas prof. Lesny. 1992 m. buvo išvykęs į medicininės reabilitacijos stažuotę Mičigano universiteto klinikoje (JAV) pas prof. V. Waring, taip pat į stažuotę Danijoje  socialinės reabilitacijos klausimais.

1993-2003 m. buvo JAV ir  Lietuvos medicininės reabilitacijos programos komandos narys, kuruojantis vaikų reabilitaciją. Tuo metu buvo įgyvendintas reabilitacinis komandinis darbas, į komandą įtrauktas ergoterapeutas.

1996-1998 m. buvo Europos Sąjungos Fare-Tacis programos  „Vaikų su cerebriniu paralyžiumi reabilitacija“, vykdomos Druskininkų „Saulutėje“ ir remiamos Europos krikščioniškojo bei Lietuvos vaikų fondų, vadovas.

Organizavo specialistų, kompensacinės technikos gamybos vaikams su cerebriniu paralyžiumi mokymus, konsultavo vaikų, turinčių paralyžių, ligoninėse, poliklinikose, spec. darželiuose, centruose. Suformavo daugelyje vaikų gydymo  įstaigų reabilitacines komandas, teikė jiems metodinę medžiagą, mokė pacientų tėvus.

1996-2000 m. buvo I tarptautinio seminaro „Neuromotorinio vystymo terapija“ (B. Bobath) Lietuvos specialistams Druskininkų „Saulutėje“ organizatorius ir vadovas. Po seminaro buvo įdiegta neuromotorinio vystymo terapija Lietuvoje.

Konferencijose skaito pranešimus apie vaikų su cerebriniu paralyžiumi gydymo galimybes, vaikų reabilitaciją, kompensacinės įrangos pritaikymą, kalbos ir psichikos sutrikimų reabilitaciją, referuoja magistrinius darbus vaikų cerebrinio paralyžiaus gydymo klausimais.

Reabilitologų asociacijos ilgametis valdybos narys (iki 2013 m.), kuruojantis vaikų reabilitacijos klausimus, dalyvavo darbo grupėse rengiant pirmąjį ir vėlesnius SAM  ministro įsakymus dėl reabilitacijos, Vaikų neurologų asociacijos narys.

Apdovanotas  SAM ministro padėkos raštais.

Dviejų leidinių „Padėkime vaikui pažinti pasaulį“ ir „Vaikai su cerebriniu paralyžiumi“ autorius.

Profesinio domėjimosi sritis: vaikų neurologinių ligų reabilitacija, vaikų su cerebriniais ir kitos kilmės paralyžiais gydymas ir reabilitacija.

Informacija atnaujinta 2017 12 05