Laima Tamulienė

L_TamulieneGydytoja neonatologė

1996 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą. Vaikų ligoninės Neišnešiotų naujagimių skyriuje dirba nuo 2008 m.

Yra Vilniaus pediatrų draugijos iždininkė, Neonatologijos asociacijos narė.

Profesinio domėjimosi sritis: su neišnešiotumu susijusi patologija.

Mokslinės publikacijos:

1. Gudaitiene R., Strupiene L., Vezbergiene N., Vaitkeviciene R., Tamuliene L., Duksiene L., Paulaviciene I.J., Drazdiene N. “Cranial ultrasound findings and neurodevelopment outcomes of extremely low gestation age newborns (ELGAN’S) treated in the period from 2006 to 2010 (poster). The journal of maternal-fetal &Neonatal Medicine Vol 25 April 2012, p. 136.
2. I.J. Paulavičienė, N. Drazdienė, R. Vaitkevičienė, N. Vezbergienė, R. Gudaitienė, L. Tamulienė, L. Strupienė, L. Duksienė „Ypač mažos gestacijos naujagimių gydymo rezultatai“. Sveikatos mokslai, 2012‘6.

Informacija atnaujinta 2014-04-25