Dr. Odeta Kinčinienė

Vaikų ligų gydytoja, vaikų kardiologė.

Biomedicinos mokslų daktarė

1993 m. baigė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pediatrijos specialybės studijas, 1996 m. – vaikų ligų gydytojo rezidentūrą ir įgijo vaikų ligų gydytojo specialybę, 1998 m. baigė vaikų kardiologijos  rezidentūrą ir įgijo gydytojo vaikų kardiologo specialybę.  2010 m. eksternu apsigynė medicinos mokslų daktaro disertaciją.

1997–1999 m. dirbo Vilniaus miesto universitetinės ligoninės vaikų ligų gydytoja, 2003– 2018 m. – gydytoja vaikų kardiologe, nuo 2018 m. – Vaikų ligoninės vyresn. gydytoja vaikų kardiologė.  1998–2010 m. – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos asistentė, 2011-2017 m. – Vaikų ligų klinikos vedėja, 2017–2018 m. – gydytoja vaikų kardiologė konsultantė.

 Yra dviejų vadovėlio „Vaikų ligos“ tomų bendraautorė, mokymo knygų „Pediatrijos praktikos vadovas“ I ir II pataisyto leidimo redaktorė-sudarytoja ir bendraautorė, vadovėlio „Vaikų slauga“ (red. A.Vingras) bendraautorė,  daugiau nei 50 mokslinių publikacijų autorė ir bendraautorė, skaitė daugiau nei 40 mokslinių pranešimų tarptautinėse ir Lietuvos mokslinėse medicinos konferencijose, buvo daugiau nei 30 mokslinių-praktinių medicinos konferencijų organizacinio komiteto narė, 16  konferencijų – pirmininkė.

Vadovavo 11 sėkmingai apgintų magistro mokslinių darbų Vilniaus universitete ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vientisinių  medicinos studijų studentų darbams, 17 SMD mokslinių darbų, iš kurių šeši tapo plenarinės sesijos laureatais, 3 (2001, 2015 ir 2016 m.) – Medicinos fakulteto plenarinio posėdžio nugalėtojais.

Skaito paskaitas ir veda praktikos darbus VI ir IV kurso vientisinių medicinos studijų  ir III kurso odontologijos studijų studentams lietuvių ir anglų kalbomis, vadovauja daugiau nei 20 seminarų gydytojams rezidentams kiekvienais metais, kurių vidutinis lankomumas 8-10 gydytojų rezidentų.

Yra mokslinio-praktinio žurnalo „Pediatrija“ redaktorė, Lietuvos „Mažųjų ekspertų mokyklos” ekspertė, dažniausių vaikų ligų diagnostikos ir 2015 m. parengtų gydymo protokolų  „Vaikų miokarditas”, „Vaikų arterinė hipertenzija”, „Vaikų širdies veiklos nepakankamumas” pagrindinė autorė.

 Yra Lietuvos vaikų kardiologų draugijos pirmininkė, Lietuvos pediatrų draugijos  ir Vilniaus miesto ir krašto pediatrų draugijos valdybų narė.

2003 m. gavo LR Švietimo ir mokslo ministerijos premiją už vadovėlio „Vaikų ligos” I tomo (vyr. red. A. Raugalė) bendraautorystę,  2005 m.  –LR Švietimo ir mokslo ministerijos premiją už vadovėlio „Vaikų ligos” II tomo (vyr. red. A. Raugalė) bendraautorystę,  2004 m. jai įteiktas VU Rektoriaus padėkos raštas, 2015 m. – LR Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje padėka „Už bendradarbiavimą ir asmeninį indėlį užtikrinant Lietuvos ir jos sostinės Vilniaus gyventojų sveikatos priežiūrą“.

Profesinio domėjimosi kryptys: pediatrija, vaikų kardiologija.

Moksliniai projektai:

  1. ES struktūrinių fondų projektas. „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas Vilniaus universitete rengiant vaikų gydytojus“ SFMIS Nr.: BPD2004-ESF-2.2.0-03-05/0015.
  2. 2006-2008 m. A Randomized, Double-Blind, Parallel, Active Comparator Study to Evaluate the Antihypertensive Efficacy and Safety of Losartan/HCTZ Combination as Compared to Losartan Monotherapy in Pediatric Patients with Essential Hypertension” (pagrindinė tyrėja).

Informacija atnaujinta 2019 10 04