Birželio 1-oji: Geriausio vaiko draugo nominacija 2020 įteikta gydytojai Virginijai Žilinskaitei

Vaikų ir naujagimių gydytojos, vaikų globos namus Šakiuose ir Alvite įkūrę dvasininkai, taip pat – vaiko teisių apsaugos kontrolierė. Šie žmonės birželio 1-ąją, tarptautinę vaikų gynimo dieną, įvertinti penkioliktuosiuose  „Geriausio vaiko draugo“ apdovanojimuose.

Apdovanojimus kasmet organizuoja „NVO vaikams konfederacija“, vienijanti beveik 70 organizacijų, siekiančių auginti vaikų gerovę Lietuvoje. Tradiciškai apdovanojimus lydėdavo organizacijų atstovų, tėvų ir vaikų susibūrimas, bet šiemet dėl koronaviruso grėsmės jo atsisakyta. Su kiekvienu apdovanotuoju buvo susisiekta individualiai. Doc. dr. Virginijai Žilinskaitei apdovanojimą NVO pirmininkė E. Urbonienė įteikė  VUL Santaros klinikų administracijoje. Su garbinga nominacija gydytoją sveikino VUL Santaros klinikų generalinis direktorius prof. Feliksas Jankevičius ir administracijos atstovai.

Šiais metais „Geriausio vaiko draugo“ apdovanojimai įteikti penkiems svarbų, bet dažnai nematomą darbą vaiko teisių srityje darantiems profesionalams:

Dr. Virginijai Žilinskaitei, vaikų intensyviosios terapijos ir anesteziologijos centro vadovei Santaros klinikose Vilniuje. Daktarė ir docentė visą savo profesinį gyvenimą, per  40 metų paskyrė vaikų gydymui. Ji daug prisidėjo prie vaikų intensyviosios terapijos gydytojo specialybės ir visos tarnybos atsiradimo Lietuvoje. Šiuo metu V. Žilinskaitė dėmesį skiria skubiajai medicinai – vaikų skubios pagalbos paslaugų gerinimui ligoninėse.

Kita šių metų laureatė yra Zita Paulauskienė, Vilniaus gimdymo namų gydytoja neonatologė, anksčiau dirbusi pediatre Vilniaus kurčiųjų internate. Šiandien jos kasdienis darbas – gydyti naujagimius. Pati su vyru tris vaikus auginanti gydytoja atsiimdama apdovanojimą sakė, kad nereikia būti „pačiais geriausiais tėvais“ – svarbu mylėti savo vaikus.

Apdovanojimų organizatoriai kasmet siekia įvertinti žmones Lietuvos regionuose, dirbančius su vaikų gerove. Už ilgametę pagalbą apleistiems vaikams apdovanotas Šakių evangelikų liuteronų kunigas Virginijus Kelertas. Prie bažnyčios pastatyti vaikų globos namai tapo saugia erdve našlaičiams, tėvų paliktiems ar apleistiems vaikams.

Anksčiau Šakiuose vaikai turėjo glaustis nedidelėje erdvėje, perskirta kartonine siena. 2005 m. įkurti bažnyčios globos namai suteikė vaikams naujo gyvenimo viziją.

„Geriausio vaiko draugo“ apdovanojimas įteiktas ir Alvito kunigui Vytautui Kajokui įkūrusiam parapijos vaikų globos namus. Dvasininkas visada palaikė Alvito bendruomenės gyvavimą: skatino atstatyti kaimų kryžius, prie kurių žmonės rinktųsi maldai ir pabendrauti. Vėliau ėmėsi dvasinio atsinaujinimo programos „Atgaivink“. 2015aisiais atidaryti Šv. Kazimiero vaikų globos namai yra šių darbų tąsa.

Už savo darbą taip pat apdovanota Edita Žiobienė, 10 metų dirbanti Vaiko teisių apsaugos kontroliere. Šiemet sukanka 20 metų, kai Lietuvoje įsteigta vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, kurios tikslas – tarptautinį, Jungtinių tautų nustatytą vaiko teisių standartą pritaikyti Lietuvoje.

Birželio 1-oji – priminimas, kad vaikai irgi turi teises, kurių privalome paisyti.

Tarptautinė vaikų gynimo diena kasmet primena visuomenei, kad vaikai, kaip ir suaugusieji, turi savo teises, kurias visuomenė privalo gerbti. Tai yra skirtingas kultūras ir tautas vienijanti nuostata, prie kurios Lietuva prisijungė 1995 metais, ratifikavusi Vaiko teisių konvenciją.

Nuo 2005-ųjų veikianti „NVO vaikams“ konfederacija vienija 67-ias nevyriausybines organizacijas Lietuvoje, kurios siekia užtikrinti vaiko teises. Be kitų tikslų, konfederacija siekia gerinti nacionalinę politiką vaiko teisių klausimu, plėsti vaiko gerovę į Lietuvos regionus, kur konfederacija pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su 10 Lietuvos savivaldybių.