Europos asociacijos vaikams ligoninėje atstovai užsuko į Vaikų ligoninę Santariškėse

EACH organizacijos atstovai Vaikų onkohematologijos centre Rugsėjo 15 d. Vaikų ligoninės Vaikų onkohematologijos centre po diskusijų Seime Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ lydima lankėsi tarptautinės organizacijos EACH (Europos asociacija vaikams ligoninėje) narių delegacija. Šios organizacijos nariai rūpinasi ir stebi, ar Europos Sąjungos šalyse vaikams, atsidūrusiems ligoninėje, sukuriama draugiška aplinka: ar jie gali būti su vienu iš tėvų, ar juos gali aplankyti broliai ir sesės, ar jie gali toliau tęsti mokymąsi, ar socialinis darbuotojas prireikus suteikia tėvams reikalingą informaciją, ar pranešama apie vaiko teisių pažeidimus atitinkamoms institucijoms, ar yra galimybė vaikui ir šeimai gauti psichologinę pagalbą, ar vaikas turi vietą, kur gali paprasčiausiai žaisti.

Vaikų onkohematologijos centro vadovė dr. Jelena Rascon papasakojo svečiams, kaip sudaroma kiekvienam vaikui gydymo programa, kaip bendraujama su tėvais ir vaiku, teikiant labai svarbią informaciją apie ligą, gydymą ir slaugą, psichologė Monika Lukoševičiūtė atskleidė savo darbo subtilybes, ergoterapeutas Justinas Blaževičius kalbėjo ir pademonstravo, kaip vaikams per žaidimus, per žaidimų terapiją sugrąžinamos dėl ilgo gydymo prarastos kasdienio gyvenimo funkcijos, kaip pasitarnauja muzikos, šviesos terapija, nuoširdus ir šiltas personalo bendravimas su ligoniais. Mokytoja Irma Vitukynaitė svečiams pasakojo apie Santariškių konsultacinio mokymo centro bendradarbiavimą su Vaikų ligonine ir mokytojų atliekamą darbą, Vaikų vėžio asociacijos „Paguoda“ vadovė Daiva Žaromskienė – apie nevyriausybinių organizacijų ir savanorių indėlį į vaikų, esančių ligoninėse, ir jų šeimų gerovę.

Valandą praleidę Vaikų onkohematologijos skyriaus Dienos stacionaro patalpose asociacijos atstovai galėjo stebėti, kuo gyvena ir kaip leidžia laiką ligoninėje sergantys vaikai.