Vaikų ligoninė: išleistas pirmasis lietuviškas vaikų onkologijai skirtas vadovėlis

Tai pirmasis lietuviškas vaikų onkologijos vadovėlis, skirtas įvairių specialybių vaikų gydytojams, vaikų onkohematologams, studentams ir rezidentams. Vadovėlį sudaro bendroji ir specialioji dalis. Bendrojoje dalyje pateikiamos šiuolaikinės moksliniais pasiekimais pagrįstos sampratos apie vėžio genetiką, chemoterapiją, imunoterapiją, radioterapiją, palaikomąją terapiją, chirurginio gydymo principus. Išsamiai nagrinėjami vėlyvieji ligos ir gydymo padariniai, pateikiamos stebėsenos schemos.

Vadovėlio rengėja – VUL Santaros klinikų Vaikų onkohematologijos centro vadovė doc. dr. Jelena Rascon.

Specialiojoje dalyje detaliai aprašoma kiekvienos ligos specifika, pateikiama informacija apie jos epidemiologiją, etiopatogenezę, kliniką, diagnostiką ir gydymą. Gydymas ir diagnostika aprašomi remiantis šiuolaikiniais tarptautinių mokslo draugijų patvirtintais vaikų navikų gydymo standartais ir protokolais.

Remiantis šiuolaikiniais gydymo rezultatais, pateikiama ligos prognozė. Knyga gausiai iliustruota originalia vaizdine medžiaga, tyrimais, genetine ir patologine medžiaga iš Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų diagnostinio ir bendraautorių asmeninio archyvo.