Vaikų ligoninės medikai siekia bendradarbiauti su kitų sričių specialistais, teikdami kompleksinę pagalbą vaikams

Vaikų ligoninėje susitiko Vaiko raidos centro specialistai, ligoninės socialiniai darbuotojai ir Vilniaus miesto savivaldybėje įkurto Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja Lina Juškevičienė su  skyriaus specialistėmis, norėdami aptarti įvairių paslaugų pasiūlą ir poreikį bei koordinavimo galimybes Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

Susitikime buvo aptarti  naujai priimtų  teisės aktų  – 2017 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo bei sveikatos apsaugos ministrų pasirašyto įsakymo Nr. V-651/A1-455/V-1004 dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. išleisto įsakymo Nr. Nr. A1-14 1 dėl atvejo vadybos tvarkos – praktinis įgyvendinimas,  savalaikio keitimosi aktualia informacija galimybės.

Savivaldybės specialistai informavo, kokias funkcijas atliks savivaldoje atsiradę paslaugų atvejo vadybininkai ir koordinatoriai. Remiantis šiais teisės aktais, koordinuotai bus teikiamos paslaugos vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams)  švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugos vaikams iki 18 metų, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis atsiranda tada, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės.

Dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo į savivaldybę gali kreiptis vaiko atstovai pagal įstatymą, institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas vaikui ir šeimai.

Vaikų ligoninės specialistai  išsakė  Vilniaus miesto savivaldybės kolegoms, koks yra ambulatorinės ankstyvosios reabilitacijos paslaugų  prieinamumo ir kokybės gerinimo,  šeimos ir vaikų psichoterapijos paslaugų  poreikis, dalijosi  vaikų su raidos ir psichikos sutrikimais integracijos ugdymo įstaigose problemomis,  jaunimui palankių paslaugų ir pagalbos priklausomybių turintiems paaugliams stoka Vilniaus mieste.

Pasak Vaiko raidos centro vadovės dr. Jovitos Petrulytės, Vaikų ligoninės Vaiko raidos centre teikiama pagalba tėvams, besikreipiantiems dėl įvairių  vaikų  elgesio ir emocinių problemų, šių problemų turi ir dėl somatinių ligų ar traumų ligoninėje gydomi vaikai. Ne visas šias problemas įmanoma išspręsti vaiko gydymo ligoninėje laiku, todėl jį gydantiems specialistams rūpi, kad vaikas ir išvykęs iš ligoninės gautų  kompleksinę tęstinę sveikatos  priežiūros, švietimo ir socialinę pagalbą.

Be to, dr. Jovita Petrulytė priminė, kad šiai veiklai vykdyti savivaldybei prireiks informacijos iš sveikatos priežiūros įstaigų, bet pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus  (LR Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymą Nr. 65) tai galima daryti tik su paciento įstatyminių atstovų sutikimu.

Savivaldybės atstovai akcentavo, kad Tarpinstitucinio bendradarbiavimo skyrius pagalbą teiks tik toms šeimoms, kurios bus geranoriškos ir sutiks bendradarbiauti. Šeimos, kurios neišreikš poreikio rūpintis vaiko gerove ir sveikata, ir toliau bus Vaiko teisių apsaugos tarnybų akiratyje.

Susitikimo pabaigoje sutarta bendradarbiauti sprendžiant  sudėtingus ir dėl to dažnai pakartotinai į ligoninę siunčiamų psichikos sutrikimų turinčių vaikų atvejais, skatinant tėvus kuo anksčiau kreiptis pagalbos ir į specialistus, ir į tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius savivaldybėje.