Apie skyrių

Vaikų ortopedijos ir traumatologijos skyrius, kurį sudaro Vaikų ortopedijos, Vaikų traumatologijos, Vaikų neurochirurgijos ir Vaikų nudegimų ir plastinės chirurgijos poskyriai įkurtas 2018 m., sujungus Vaikų ortopedijos ir Vaikų traumatologijos skyrius. Gydytojai tobulina kvalifikaciją JAV, Vokietijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje.

Vaikų ortopedijos poskyryje teikiamos visos vaikų ortopedinio ištyrimo ir gydymo stacionarinės antrinio ir tretinio lygio paslaugos. Kasmet skyriuje gydoma apie 1500 vaikų. Taikant šiuolaikines technologijas atliekama iki 1000 operacijų. Vaikų konsultacijų poliklinikoje skyriaus gydytojai kasdien konsultuoja vaikus, sergančius ortopedinėmis ligomis. Per metus suteikiama konsultacijų apie 15 000 ligonių. Kiekvienais metais atvyksta gydytojai ortopedai iš JAV, su kuriais poskyrio medikai konsultuojasi ir atlieka sudėtingas operacijas vaikams.

Vaikų traumatologijos poskyris nuo 1991 m. glaudžiai bendradarbiauja su JAV lietuvių labdaros ir paramos organizacija „Lietuvos vaikų viltimi“, kuriai remiant skyriaus gydytojai stažavosi JAV.  Šiame poskyryje visą parą teikiama skubi, būtinoji pagalba. Per metus čia gydoma apie 3000 vaikų iki 18 metų amžiaus, patyrusių įvairias traumas. Vaikų konsultacijų poliklinikoje poskyrio gydytojai kasdien konsultuoja ligonius.

Nudegimų ir plastinės chirurgijos poskyryje kasmet gydoma apie 300 vaikų su nudegimų trauma, įvairiomis žaizdomis, audinių defektais, įvairios kilmės randais ir randinėmis deformacijomis, įgimtomis plaštakų ir ausų deformacijomis.  Poskyrio gydytojai stažavosi Latvijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, JAV. Dalyvavo ir skaitė mokslinius pranešimus įvairiose tarptautinėse konferencijose Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Slovakijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Hong Konge, Pietų Afrikos Respublikoje. Nuo 1995 m. aktyviai dalyvaujama Europos vaikų nudegimų klubo (ECPB) veikloje. Gyd. D. Geležauskas yra tikrasis šio klubo narys.

Vaikų neurochirurgijos poskyryje atliekamos  galvos ir kitos neurochirurginės operacijos.

Informacija atnaujinta 2018 04 03